KHOẢNH KHẮC – GIAO XE THÁNG 6

giao xe hyundai nb
📸 𝐊𝐇𝐎𝐀̉𝐍𝐇 𝐊𝐇𝐀̆́𝐂 𝐇𝐀̣𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐔́𝐂 – 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐗𝐄 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟔
❤ 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 6, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦́ 𝐼𝐼, 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑙𝑎̣𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎.
❤ 𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝐇𝐘𝐔𝐍𝐃𝐀𝐈 𝐍𝐈𝐍𝐇 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 – 𝐓𝐫𝐮𝐜𝐤 & 𝐁𝐮𝐬. 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝑐𝑎́𝑐 𝑄𝑢𝑦́ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑒̉ 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑙𝑎́𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ!
Giao xe Hyundai NB 1
Giao xe Hyundai New Porter

giao xe hyundai ninh bình
Giao xe Mighty EX8

giao xe hyundai ninh bình
Giao xe New Porter thùng mui bạt
Giao xe hyundai ninh bình
Giao xe New Porter thùng kín

giao xe hyundai ninh bình
Giao xe Hyundai Solati
giao xe hyundai ninh bình
Giao xe Mighty N250SL thùng kín
giao xe hyundai ninh bình
Giao xe Mighty N250SL thùng mui phủ

#𝗛𝘆𝘂𝗻𝗱𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗵𝗯𝗶𝗻𝗵 #𝗛𝘆𝘂𝗻𝗱𝗮𝗶 #𝗧𝗿𝘂𝗰𝗸𝗕𝘂𝘀
#𝗡𝗲𝘄𝗣𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝟭𝟱𝟬 #𝗡𝗲𝘄𝗠𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆𝗡𝟮𝟱𝟬_𝗡𝟮𝟱𝟬𝗦𝗟
#𝗠𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆𝟳𝟱𝗦 #𝗠𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆𝟭𝟭𝟬𝗫𝗟 #𝗠𝗶𝗴𝗵𝘁𝘆𝗘𝗫𝟴_𝗘𝗫𝟴𝗟
#𝗛𝗗𝟭𝟬𝟬𝟬 #𝗫𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁
#𝗦𝗼𝗹𝗮𝘁𝗶 #𝗖𝗼𝘂𝗻𝘁𝘆 #𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗲

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  • HYUNDAI NINH BÌNH
  • ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA HYUNDAI THÀNH CÔNG THƯƠNG MẠI
  • Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Ô tô Thành Công Ninh Bình
  • Email: hyundaithuongmaininhbinh@gmail.com
  • Trụ sở chính: Lô C5 – KCN Gián Khẩu – Gia Viễn – Ninh Bình
  • Hotline: 0913.357.179
  • Fanage: https://www.facebook.com/hyundaininhbinhxethuongmai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *