GIAO XE MÙA CO-VY

𝐶𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑄𝑢𝑦́ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑢̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂ #𝐻𝑦𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖𝑁𝑖𝑛ℎ𝐵𝑖𝑛ℎ𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝐵𝑢𝑠.
𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝐻𝑦𝑢𝑛𝑑𝑎𝑖 𝑁𝑖𝑛ℎ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ – 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘&𝐵𝑢𝑠 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 đ𝑢̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑥𝑒 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛.😷😷😷
___________________________________________________________
👉 Nếu quý khách hàng ngại ngần đường xa hay hạn chế tiếp xúc nơi đông người, hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho
☎️ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟵𝟭𝟯 𝟯𝟱𝟳 𝟭𝟳𝟵, 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝘀𝗲̃ 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝘃𝘂̣ 𝗤𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̀
✅ 𝑋𝑒𝑚 𝑥𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎́𝑖 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀.
✅ 𝐾𝑦́ ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀.
✅ 𝐺𝑖𝑎𝑜 𝑥𝑒 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *